Warsztaty

Warsztaty

„Mówić każdy może…”

To już kolejny warsztat w ofercie Przylądka Dobrej Nadziei. Po obu częściach „Zabawy Inspirującej Rozwój”, od września 2015 roku skumulowanych do jednego, długiego i intensywnego szkolenia, nastał czas na rozszerzenie oferty.

Komunikacja z osobami z autyzmem nie zawsze jest oczywista, prosta i klarowna. Zastanowimy się razem co robić, żeby efektywnie inspirować osoby z autyzmem do używania mowy w sposób spontaniczny i celowy. Jest to jak najbardziej możliwe! Jak to zrobić?

Dowiedz się przychodząc na warsztat o tym, jak inspirować osoby z autyzmem do używania komunikacji werbalnej.

 Więcej o „Mówić Każdy Może…”

Na chwilę obecną Przylądek Dobrej Nadziei zaprasza na warsztaty związane z terapią autyzmu.

Pierwszy z nich, cieszący się niezwykłym zainteresowaniem, dotyczy zabawy, jako najbardziej efektywnej formy w poznawaniu świata, w uczeniu się nowych rzeczy, nawiązywaniu relacji czy to z przyjaciółmi, czy to z rodzicami lub terapeutami/nauczycielami.

„Zabawa Inspirująca Rozwój”

 Jest to spotkanie z zabawą, jako narzędziem, a nie nagrodą w zamian za naukę czy pokonywanie wyzwań. Narzędzie to jest niesamowicie efektywne, o ile jest używane w sposób przemyślany i świadomy. Ważne jest również to, aby było ono odpowiednio dostosowane do osób, dla których chcemy je wykorzystać.

Do września 2015 „Zabawa Inspirująca Rozwój” był podzielony na 2 części. Od teraz jest to jedno, całodzienne (ok 10 godzin zegarowych) spotkanie, które zawiera w sobie obie poprzednie części.

Więcej o „Zabawie Inspirującej Rozwój”
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.