Profile Photo

Przylądek Dobrej Nadziei

Adrian Borowik

Jeśli jesteś rodzicem osoby z autyzmem i prowadzisz terapię w domu, zapewne miewasz momenty zwątpienia i niepewności. Możliwe, że niekiedy Twój program zwalnia, brakuje pomysłów na zabawy, na pomoc Twojemu Skarbowi w przezwyciężaniu codziennych wyzwań. To spotyka wszystkich rodziców, których poznałem. Jest to całkowicie normalny stan rzeczy, ale nie musi trwać w nieskończoność.

Wiem, że rodzic jest najlepszym źródłem dla swojego dziecka i że nikomu innemu, żadnemu specjaliście, nie będzie zależało tak mocno, jak rodzicowi, któremu na terapii zależy. Miłość rodzica do dziecka jest najsilniejsza i jest niezwykłym fundamentem, na którym można budować relacje z dzieckiem/osobą z autyzmem. Owa miłość może być też motorem, który będzie Cię napędzał do tego, aby szukać nowych, może bardziej nieszablonWizyta domowa na stronęowych rozwiązań.

 

  • Chcesz coś zmienić?
  • Chcesz razem ze mną zastanowić się, jak podnieść efektywność prowadzonej przez Ciebie terapii dla Twojego dziecka z autyzmem?
  • Masz wątpliwości odnośnie Twojego postępowania w różnych sytuacjach?
  • Chcesz zwiększyć ilość działań pomocnych w uczeniu Twojego dziecka
    umiejętności społecznych?

 

Gorąco zapraszam do zaproszenia mnie do Ciebie!


Cena: 450 zł
+zwrot kosztów dojazdu
+nocleg (o ile konieczny)
Jeśli w danym rejonie będzie parę rodzin,
wszystkie partycypują w kosztach.

Czas wizyty domowej to około 8 godzin zegarowych. Program wizyty ustalany jest indywidualnie przed spotkaniem.

Wizyta domowa skierowana jest przede wszystkim do osób, które:

  • ukończyły jakikolwiek kurs organizowany przez Autism Treatment Center of America® ,
  • uczestniczyły w jakimkolwiek warsztacie Przylądka Dobrej Nadziei,
  • przeczytały książkę Raun’a Kaufman’a „Autyzm – przełom w podejściu”.

*

  • są zainteresowane wprowadzeniem Programu Son-Rise w swoich domach, dla swoich dzieci (tu warunki są trochę inne) –> wizyta taka trwa około 2-3 godzin zegarowych i ma na celu przybliżenie podstawowych wiadomości na temat Programu Son-Rise oraz tego jak przejść szkolenie w Autism Treatment Center of America®. Wizyta wstępna jest BEZPŁATNA i stanowi ofertę FUNDACJI BYĆ BLIŻEJ SIEBIE.