Pokochaj Autyzm w Twojej Szkole

Szkolenie dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Trzy interaktywne wykłady, będą ce dużą dawką praktycznych informacji oraz konkretnych strategii, które pomogą bardziej zrozumieć osoby ze spektrum i szukać najbardziej efektywnych strategii, aby pomóc im rozwijać się w środowisku szkolnym.

Chcesz się dowiedzieć, dlaczego osoby ze spektrum nie patrzą w oczy i jak im w tym pomóc?

Chcesz wiedzieć jak rozmawiać z osobami ze diagnozą autyzmu, aby być lepiej rozumianym i wysłuchanym?

Chcesz wiedzieć, co zrobić, kiedy uczeń z autyzmem zaczyna zachowywać się głośno, wstaje, nie może usiedzieć w ławce?

Chcesz być bardziej pomocny dla osób z autyzmem w Twojej szkole?

Przyjdź na szkolenie, na którym nauczysz się patrzeć na autyzm, jak na zaburzenie neurorozwojowe, związane z ogromnymi wyzwaniami w sferach rozwoju społecznego.

Zobaczysz, skąd się biorą zachowania, często nazywane „trudnymi” czyli krzyk, płacz, uderzanie siebie lub innych.

Dowiesz się, jak postępować w środowisku szkolnym, aby pomagać osobom ze spektrum skorzystać z bycia w szkole jak najbardziej.


Program szkolenia:

1. Wyłączenie – Interakcja.

– dlaczego osoby z autyzmem „wyłączają się” z interakcji,

– jaka jest rola autostymulacji?

– dlaczego interakcja to najbardziej użyteczna sytuacja w procesie terapii/edukacji?

2. Poczucie kontroli, a sytuacje z dużą dawką emocji i intensywnej energii.

– dlaczego dzieci krzyczą, płaczą i uderzają siebie lub innych?

– jak działać podczas takich momentów?

– jak pomóc odnaleźć inne środki wyrazu?

3. Rola postawy rodziców, terapeutów i nauczycieli w procesie terapeutycznym/edukacyjnym.

spektrum autyzmu, autyzm, ASD

Czas trwania – 5 godzin zegarowych, łącznie z 2 przerwami.

Ilość osób: minimum 20 – górna granica nie istnieje, decyduje pojemność sali.

Koszt od osoby: 250 zł.

W przypadku Rad Pedagogicznych kwota za całość ustalana jest każdorazowo.


Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.