Od MUSZĘ do mogę…

Elastyczność to jedno z ważniejszych wyzwań, przed którymi stawiają nas dzieci. Choć pewnie, że nie tylko. W ogóle, budowanie i utrzymywanie relacji pomiędzy ludźmi wymaga bycia elastycznym, choćby czasami. Wszyscy wiemy, jak trudno jest się dogadywać z osobą nieelastyczną.

Za często terapia skupia się na nakazach, zakazach i oczekiwaniu, że „obiekt” się dostosuje. Za mało poświęcamy uwagi na wspieranie i rozwój elastyczności. Pewnie, że chodzi o dzieci, ale będąc sztywnymi, zasadniczymi, skupionymi na swoich celach, nie pokazujemy, nie modelujemy, nie zachęcamy sobą, do bycia elastycznymi…

Na warsztacie przyglądamy się sztywnościom naszymi i naszych dzieci. Patrzymy na to SKĄD, patrzymy na to KIEDY, patrzymy na to, jak radzimy sobie my, a jak inni, z naszą elastycznością, choć może bardziej: jej brakiem…

Jak inspirować i zachęcać do bycia elastycznym?

Jak dawać sobie radę w sztywnościach?

Oraz inne tematy, które się zapewne pokażą…

Adrian Borowik

Czas trwania – 5 godzin zegarowych.

Ilość osób: 10-26.

Koszt od osoby: 320 zł.


WAŻNE: warsztat „Zabawa Inspirująca Rozwój” jest warsztatem PODSTAWOWYM. Kolejne, krótsze warsztaty, w tym i ten – to warsztaty TEMATYCZNE.

Przychodząc na warsztat tematyczny (bez wzięcia udziału w warsztacie podstawowym) – upewnij się, że wiesz, na co idziesz 🙂 TUTAJ (stronka na FB) znajdziesz szereg filmów, w których wypowiadam się na przeróżne tematy, bardziej, lub mniej związane ze spektrum autyzmu.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.