"

Od MUSZĘ do mogę…

Elastyczność to jedno z ważniejszych wyzwań, przed którymi stawiają nas dzieci. Choć pewnie, że nie tylko. W ogóle, budowanie i utrzymywanie relacji pomiędzy ludźmi wymaga bycia elastycznym, choćby czasami. Wszyscy wiemy, jak trudno jest się dogadywać z osobą nieelastyczną.

Za często terapia skupia się na nakazach, zakazach i oczekiwaniu, że „obiekt” się dostosuje. Za mało poświęcamy uwagi na wspieranie i rozwój elastyczności. Pewnie, że chodzi o dzieci, ale będąc sztywnymi, zasadniczymi, skupionymi na swoich celach, nie pokazujemy, nie modelujemy, nie zachęcamy sobą, do bycia elastycznymi…

Na warsztacie przyglądamy się sztywnościom naszymi i naszych dzieci. Patrzymy na to SKĄD, patrzymy na to KIEDY, patrzymy na to, jak radzimy sobie my, a jak inni, z naszą elastycznością, choć może bardziej: jej brakiem…

Jak inspirować i zachęcać do bycia elastycznym?

Jak dawać sobie radę w sztywnościach?

Oraz inne tematy, które się zapewne pokażą…

Adrian Borowik

Czas trwania – 5 godzin zegarowych.

Ilość osób: 10-26.

Koszt od osoby: 380 zł.


WAŻNE: warsztat „Zabawa Inspirująca Rozwój” jest warsztatem PODSTAWOWYM. Kolejne, krótsze warsztaty, w tym i ten – to warsztaty TEMATYCZNE.

Przychodząc na warsztat tematyczny (bez wzięcia udziału w warsztacie podstawowym) – upewnij się, że wiesz, na co idziesz 🙂 TUTAJ (stronka na FB) znajdziesz szereg filmów, w których wypowiadam się na przeróżne tematy, bardziej, lub mniej związane ze spektrum autyzmu.