Wykłady

Przylądek Dobrej Nadziei z wielkim entuzjazmem (energią i ekscytacją również) pojawi się w każdym miejscu Polski, aby poprowadzić wykład z zakresu terapii autyzmu lub zagadnień z nią związanych. Ściślej rzecz ujmując, najbardziej interesującym mnie aspektem terapii jest postawa rodziców/terapeutów/nauczycieli podczas prowadzenia i przygotowania terapii oraz zabawa, jako narzędzie niezmiernie efektywne w poznawaniu/uczeniu przeróżnych aspektów rozwoju społecznego, choć nie tylko.

Do tej pory zapraszano mnie zarówno do szkół integracyjnych, specjalnych, ale też na konferencje poświęcone tematyce autyzmu i zagadnieniom dotyczącym terapii. Nie będę ukrywał, iż organizatorzy, po każdym takim wystąpieniu byli niezwykle zadowoleni, a co jeszcze ważniejsze, uczestnicy również.

Jeśli jesteś dyrektorką/dyrektorem szkoły, w której uczą się osoby z autyzmem, organizatorem konferencji, zapraszam do kontaktu i ustalenia bardziej konkretnych ustaleń.

Gorąco zachęcam do kontaktu również osoby, które chciałyby zorganizować jeden z moich wykładów na uczelniach wyższych czy dla rad pedagogicznych.

Każde takie spotkanie ma charakter indywidualny zarówno jeśli chodzi o warunki, treść, ale też charakter i czas wystąpienia.

Oto niektóre tytuły wykładów wygłaszanych do tej pory:

  • Zabawa Inpirująca Rozwój – o roli zabawy w terapii autyzmu.
  • Najpierw relacja – potem ułamki. O istocie rozwoju społecznego u osób z autyzmem.
  • Postawa Inspirująca Rozwój. O roli postawy terapeuty/rodzica w procesie terapeutycznym.

Jeśli chcesz mnie zaprosić na konferencję, wystąpienie na radzie pedagogicznej, pogadankę czy inne przedsięwzięcie dotyczące terapii autyzmu, szkolnitwa specjalnego lub integracyjnego – z radością się polecam!

Warunki moich wystąpień są precyzowane każdorazowo.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.