"

Wykłady

Przylądek Dobrej Nadziei z wielkim entuzjazmem (energią i ekscytacją również) pojawi się w każdym miejscu Polski, aby poprowadzić wykład z zakresu terapii autyzmu lub zagadnień z nią związanych. Ściślej rzecz ujmując, najbardziej interesującym mnie aspektem terapii jest postawa rodziców/terapeutów/nauczycieli podczas prowadzenia i przygotowania terapii oraz zabawa, jako narzędzie niezmiernie efektywne w poznawaniu/uczeniu przeróżnych aspektów rozwoju społecznego, choć nie tylko.

Do tej pory zapraszano mnie zarówno do szkół integracyjnych, specjalnych, ale też na konferencje poświęcone tematyce autyzmu i zagadnieniom dotyczącym terapii. Nie będę ukrywał, iż organizatorzy, po każdym takim wystąpieniu byli niezwykle zadowoleni, a co jeszcze ważniejsze, uczestnicy również.

Jeśli jesteś dyrektorką/dyrektorem szkoły, w której uczą się osoby z autyzmem, organizatorem konferencji, zapraszam do kontaktu i ustalenia bardziej konkretnych ustaleń.

Gorąco zachęcam do kontaktu również osoby, które chciałyby zorganizować jeden z moich wykładów na uczelniach wyższych czy dla rad pedagogicznych.

Każde takie spotkanie ma charakter indywidualny zarówno jeśli chodzi o warunki, treść, ale też charakter i czas wystąpienia.

Oto niektóre tytuły wykładów wygłaszanych do tej pory:

  • Zabawa Inpirująca Rozwój – o roli zabawy w terapii autyzmu.
  • Najpierw relacja – potem ułamki. O istocie rozwoju społecznego u osób z autyzmem.
  • Postawa Inspirująca Rozwój. O roli postawy terapeuty/rodzica w procesie terapeutycznym.

Jeśli chcesz mnie zaprosić na konferencję, wystąpienie na radzie pedagogicznej, pogadankę czy inne przedsięwzięcie dotyczące terapii autyzmu, szkolnitwa specjalnego lub integracyjnego – z radością się polecam!

Warunki moich wystąpień są precyzowane każdorazowo.